Czy zamawiający może unieważnić postępowanie bez badania ofert i wykonawców, jeśli ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę... - OpenLEX

Czy zamawiający może unieważnić postępowanie bez badania ofert i wykonawców, jeśli ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2017 r.

PYTANIE

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia, o wartości poniżej progów unijnych, można unieważnić postępowanie na podstawie w art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. bez uprzedniego przeprowadzenia badania formalnego (m.in. zebrania oświadczeń o grupie kapitałowej, analizy oferty i załączników z nią złożonych) i merytorycznego (oceny ofert i wezwania wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza do złożenia odpowiednich dokumentów), jeśli ceny wszystkich ofert są wyższe od kwoty zabezpieczonej przez zamawiającego na wykonanie zadania?

Kwoty nie można zwiększyć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?