Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedmiotem zamówienia była realizacja dwóch zadań inwestycyjnych o takim samym zakresie, w związku z tym zamawiający przeprowadził jedno postępowanie dopuszczając składanie ofert częściowych. Na jedną część zamówienia zostały złożone oferty, cena oferty z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, natomiast na drugą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione dla części I i II zamówienia.

Czy w takiej sytuacji zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.) do udzielenia zamówienia na tą część, na którą nie wpłynęła żadna oferta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?