Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może w obecnym stanie prawnym udzielić zamówienia z wolnej ręki na kompleksowe świadczenie usług pocztowych, których łączna wartość przekracza 30.000 euro? Obecnie listy nadawane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym stanowią ok. 90-95% wszystkich przesyłek. Ich szacowany koszt w ciągu całego roku wynosi powyżej 30.000 euro. Łączna wartość pozostałych przesyłek jest nieznaczna inie przekracza kwoty 30.000 euro.

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na całą obsługę pocztową, Poczcie Polskiej jako operatorowi wyznaczonemu, bez konieczności prowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień poniżej 30.000 euro i zawierania odrębnej umowy na przesyłki nadawane bez potwierdzenia nadania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?