Czy zamawiający może udzielić wyjaśnień odnośnie treści SWZ w dniu otwarcia ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo obliczyć termin na składanie pytań oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania w procedurze podstawowej z art. 275 pkt 1 nowego PZP, gdy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP 12 maja (środa), natomiast otwarcie ofert wyznaczono na 31 maja o godz. 12:00 (poniedziałek) i biorąc pod uwagę zapisy art. 8 nowego PZP?

Czy w tym przypadku, ostatnim dniem na zadawanie pytań będzie 26 maja, aby zamawiający miał dwa dni robocze na udzielenie odpowiedzi?

Czy w tym przypadku będzie to jednak 27 maja na zadawanie pytań, a odpowiedź może być udzielona ostatecznie 31 maja (w dzień otwarcia ofert)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX