Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do umów zawieranych w trybie p.z.p. ma zastosowanie art. 738 k.c. tj. że przyjmujący zlecenie (wykonawca) może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej m.in. tylko wtedy, gdy umowa ze zleceniodawcą (zamawiającym) mu na to pozwala? Innymi słowy, czy zamawiający może skutecznie dokonać w umowie zastrzeżenia, że wykonawca może powierzyć wykonanie umowy (w całości lub części) osobie trzeciej tylko za zgodą zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?