Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na podstawie art. 182 ust. 5 p.z.p. nie zmieniając SIWZ. Po otrzymaniu wyroku KIO zamawiający zobligowany jest do wykonania nakazów z orzeczenia, w tym zmiany opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

Czy zamawiający może przedłużyć kolejny raz termin składania ofert uwzględniając terminy z art. 12a p.z.p., a jeżeli tak to podstawą do przedłużenia terminu będzie art. 182 ust. 5 p.z.p., art. 38 ust. 4a p.z.p. czy art. 38 ust. 6 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację