Czy zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udostępnić projekt budowlany zadania... - OpenLEX

Czy zamawiający może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udostępnić projekt budowlany zadania przewidzianego do realizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający, będący jednostką samorządu terytorialnego, może przed wszczęciem postępowania w ramach ustawy p.z.p., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnić projekt budowlany zadania przewidzianego do realizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX