Czy zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić jedną z części zamówienia oraz dokonać zmiany w postaci... - OpenLEX

Czy zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić jedną z części zamówienia oraz dokonać zmiany w postaci wykreślenia jednej z pozycji w danej części?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadza postępowanie w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego w podziałem na 14 części. W trakcie postępowania okazało się, że z jednej części zamówienia (zadania) należy wykreślić jedną z pozycji oraz zaistniała w toku potrzeba unieważnienia jednej z części (zadania) zamówienia.

Czy zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić jedną z części zamówienia oraz dokonać zmiany w postaci wykreślenia jednej z pozycji w danej części?

Czy wspomniane wykreślenie jednej z pozycji w zadaniu jest zmianą istotną skutkującą koniecznością przedłużenia terminu składania ofert? Modyfikacja SWZ nastąpiłaby na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX