Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający w druku oferty zażądał wpisania przez wykonawcę łączną cenę całkowitą brutto oraz ceny jednostkowe brutto za poszczególne elementy zamówienia. W SIWZ oraz w druku oferty zamawiający nie określił metody wyliczenia ceny całkowitej brutto. W opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane konkretne ilości.

Skoro brak szczegółowości zapisów w SIWZ, jak wyliczyć cenę całkowitą brutto oraz jak będą poprawiane w związku z tym oczywiste omyłki to czy zamawiający może poprawić całkowitą cenę łączną ofertową wykonawcy, która będzie konsekwencją przemnożenia ilości zapisanych w opisie przedmiotu zamówienia i podanych przez wykonawcę na druku oferty cen jednostkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?