Czy zamawiający może ponownie wezwać do złożenia wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny, jeśli wykonawca nie przedstawił kalkulacji... - OpenLEX

Czy zamawiający może ponownie wezwać do złożenia wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny, jeśli wykonawca nie przedstawił kalkulacji kosztów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r.

PYTANIE

Zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ryczałtowej ceny oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie głównym czynnikiem cenotwórczym są koszty pracy (tak w wyroku KIO 2288/16, KIO 1737/16). Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę uwzględniają niskie koszty stałe, zatrudnienie osób na podstawie umów cywilnoprawnych z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Wykonawca oświadczył również, że jego cena jest uzasadniona, a po odliczeniu kosztów zapewnia godziwy zysk. Nie przedstawił natomiast kalkulacji kosztów, o którą wnioskował zamawiający. Czy należy wezwać do przedłożenia kalkulacji (ponownie) czy uznać cenę za rażąco niską?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX