Czy zamawiający może połączyć zmianę terminu realizacji zamówienia ze zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający udzielił zamówienia na usługi sprzątania od 03.01.2019 r. do 03.01.2021 r. na łączną kwotę 1.239.840 zł. Płatność za usługi następuje w okresach miesięcznych.

Czy zamawiający może na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p. podnieść wartość umowy o 10% wydłużając odpowiednio termin świadczenia usług?

Tylko w ten sposób może dojść do podniesienia wartości umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX