Czy zamawiający może podpisać aneks do już zrealizowanej umowy na roboty budowlane po otrzymaniu zgody dofinansowującej instytucji, czy musi przeprowadzić nowe postępowanie na dodatkowe roboty po zakończeniu pierwotnej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gral Kamil
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje taka możliwość, aby zamawiający podpisał aneks do umowy, która została zrealizowana i został sporządzony protokół odbioru robót?

Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie utwardzenia placu parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja dofinansowana przez PFRON. W trakcie realizacji zamawiający stwierdził, że należy jeszcze wykonać dodatkowe utwardzenie chodnika - wartość robót ok. 8 tysięcy zł. Zamawiający w postępowaniu przewidział zmianę umowy, o której mowa w art. 455 ust. 2 p.z.p. Problem jest w tym, że PFRON nie udzielił jeszcze zgody na dofinansowanie dodatkowych robót, natomiast wykonawca zrealizował już wszystkie roboty określone w umowie z postępowania przetargowego i chce podpisać protokół odbioru.

Czy jeżeli zamawiający podpisze protokół odbioru, może po otrzymaniu zgody z PFRON -u (nie wiadomo w jakim czasie wpłynie odpowiedź) podpisać aneks do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 p.z.p. na utwardzenie chodnika?

Czy ewentualnie po uzyskaniu zgody PFRON-u, zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą na dodatkowe roboty (utwardzenie chodnika) bez stosowania p.z.p. ze względu na kwotę 8 tys. zł (pomimo, że jest to podobieństwo przedmiotowe, to jednak realizowane w innym czasie - art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX