Czy zamawiający może podać środki jakie zabezpieczył na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, w której to zaplanowano środki na rok następny, i wszcząć postępowanie w aktualnym roku budżetowym, zakładając, że realizacja zamówienia rozpocznie się w bieżącym roku ale pierwsza płatność nastąpi w następnym roku budżetowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 222 ust. 4 p.z.p. przed otwarciem ofert, zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zamówienie przeprowadzane ma być w trybie podstawowym bez negocjacji). Czy w związku z powyższym zamawiający może podać środki jakie zabezpieczył na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, w której to zaplanowano środki na rok następny, i wszcząć postępowanie w aktualnym roku budżetowym, zakładając, że realizacja zamówienia rozpocznie się w bieżącym roku ale pierwsza płatność nastąpi w następnym roku budżetowym (kalendarzowym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX