Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zadeklarował w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa p.z.p., jednocześnie zawierając w SIWZ następujący zapis: "Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w "Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania" zwanego dalej oświadczeniem. Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczenia."

Czy ten zapis jest prawidłowy do zastosowania przy procedurze z art. 24aa p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?