Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cena oferty wykonawcy odbiega o 5% od wartości zamówienia i jest wyższa od średniej cen wszystkich ofert.

Czy należy wzywać do wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny i ewentualnie odrzucić ofertę?

Na jakiej podstawie to zrobić, jeżeli z kosztorysu ofertowego wynika, że wykonawca nie zapewnia osobom przewidzianym do realizacji zamówienia minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Wykonawca jest zdania, że obowiązek zapewnienia najniższego wynagrodzenia go nie dotyczy, gdyż zatrudnia na podstawie umowy zlecenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację