Czy zamawiający może odmówić podpisania umowy, w sytuacji gdy nie zgadza się na dodatkowe zapisy przedstawione przez wykonawcę... - OpenLEX

Czy zamawiający może odmówić podpisania umowy, w sytuacji gdy nie zgadza się na dodatkowe zapisy przedstawione przez wykonawcę w projekcie umowy wsparcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2013 r.

PYTANIE

Zamawiajacy prowadzi przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu. Jedną z form zabezpieczenia kredytu wskazaną w SIWZ jest umowa wsparcia. Przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu (po wyborze oferty najkorzystniejszej) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy wsparcia. Zamawiający w SIWZ podał ogólne zapisy jakie winny znaleźć się w tej umowie. Projekt umowy wsparcia przedstawiony przez Wykonawcę oprócz zapisów wymaganych w SIWZ zawiera zapisy dodatkowe. Z żadnego dokumentu nie wynika, czy dodatkowe zapisy mogą być wprowadzone do umowy wsparcia.

Czy Zamawiający może nie podpisać umowy na udzielenie kredytu w sytuacji, gdy dodatkowe zapisy przedstawione przez wykonawcę w jego projekcie umowy wsparcia nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Co z wadium w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX