Czy zamawiający może nie żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 p.z.p., jeśli postępowanie dotyczy usług niepriorytetowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 p.z.p. do postępowań, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Czy zamawiający prowadząc postępowanie powyżej progów unijnych, którego przedmiotem są usługi niepriorytetowe, może zatem pominąć obowiązek żądania dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania - niespełnianie warunków "negatywnych", o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access