Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może dopuścić zaoferowanie innej wielkości opakowania (niż wskazana w SIWZ), jeśli łączna liczba sztuk (zapotrzebowanie) nie jest podzielna przez takie opakowanie?

Jeśli tak, to czy w takiej sytuacji zamawiający powinien wymagać zawsze podania liczby pełnych opakowań (czyli zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań)?

Jak na podstawie poniższego przykładu można mówić o porównywalności ofert?

Zamawiający oczekuje opakowania po 10 kapsułek x 401 opakowań, co daje łącznie 4010 kapsułek. Jeden wykonawca oferuje 48 kapsułek x 83,5 opakowania, co daje: 4008 sztuk (kapsułek) - czyli mniej niż oczekiwał zamawiający, drugi wykonawca oferuje 30 kapsułek x 133,7 opakowania, co daje: 4011 sztuk (kapsułek) - czyli więcej niż oczekiwał Zamawiający. trzeci Wykonawca oferuje 30 kapsułek x 134 opakowania, co daje: 4020 sztuk (kapsułek) - czyli więcej niż oczekiwał zamawiający.

Czy jeśli zamawiający wskaże w SIWZ, że niepełne opakowania należy zaokrąglić w górę, to: prawidłowe będzie odrzucenie oferty pierwszego i drugiego wykonawcy (jako niezgodnej z SIWZ)?

A uznanie jako prawidłowej jedynie trzeciej oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację