Czy zamawiający może dopuścić w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się, łączne spełnianie warunku wykonania przez... - OpenLEX

Czy zamawiający może dopuścić w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się, łączne spełnianie warunku wykonania przez każdego z konsorcjantów po jednej robocie budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w SWZ określił warunek udziału w postępowaniu, że "(...) wykonawca wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na zrealizowaniu robót zagospodarowania terenu wraz z montażem elementów małej architektury (...)".

Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający może dopuścić w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się łączne spełnianie tego warunku przez wykonawców, tzn. każdy z konsorcjantów wykonał po jednej robocie budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX