Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawca opóźnił wykonanie umowy, gdyż nie otrzymał od zamawiającego materiałów, które stanowiły treść przewodników w formie książkowej. Umowa przewiduje kary umowne dla wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu umowy.

Czy zamawiający ma obowiązek te kary naliczyć?

Czy może dokonać ich miarkowania na podstawie przepisu art. 483 §2 k.c.?

Wynagrodzenie zostało wykonawcy zapłacone w całości, więc w razie odmowy zapłaty kar zamawiający musiałby wystąpić na drogę sądową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?