Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2018 r.

PYTANIE

Czy jeżeli na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy o przedłożenie dokumentu na potwierdzenie niewykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej, wykonawca w odpowiedzi napisze, iż dokument ten został przedłożony wraz z ofertą i jest aktualny na dzień składania dokumentu, zamawiający może przyjąć "aktualność" złożonego z ofertą dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?