Czy zamawiający ma prawo zgodzić się na dopuszczenie do wykonania części prac przez podwykonawcę oraz zapłatę za wykonaną pracę niezależenie od końcowego odbioru robót?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane polegające na budowie hali magazynowej. Składając ofertę przetargową, wykonawca wskazał, że przedmiot zamówienia zrealizuje samodzielnie, bez udziału podwykonawców. W SWZ przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe płatne w całości po dokonaniu ostatecznego odbioru prac. W trakcie realizacji umowy do zamawiającego zgłosił się podwykonawca, który posiada zawartą umowę z wykonawcą na wykonanie części robót.

Czy zamawiający ma prawo zgodzić się na dopuszczenie do wykonania części prac przez podwykonawcę oraz zapłatę za wykonaną pracę niezależenie od końcowego odbioru robót?

O tą wartość będzie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy płatne po odbiorze prac.

Czy jeżeli wcześniej nie przewidziano płatności częściowych, to czy takie rozwiązanie za zgodą zamawiającego, wykonawcy oraz podwykonawcy jest prawnie dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX