Czy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę niespełniającą wymagań SWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę niespełniającą wymagań SWZ?

Postępowanie na zakup paliw płynnych. W SWZ zamawiający zapisał, że nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych. Do składanych ofert, jeden wykonawca dołączył świadectwo jakości paliwa. W związku z tym jego oferta została odrzucona, gdyż zaoferował paliwo zimowe o innych parametrach niż zapisane było w SWZ. Drugiego wykonawcy nie poproszono o dołączenie świadectwa.

Czy to prawidłowe działanie? Może należało poprosić drugiego wykonawcę o świadectwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX