Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Zapytanie dotyczy zgłaszania projektów zmian i zawartych już aneksów do umowy o podwykonawstwo. Umowa nie zawiera więcej postanowień niż przewiduje p.z.p., czyli wskazane jest, iż zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jeśli umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia. Brak postanowień co się stanie po wniesieniu sprzeciwu do umowy i jakie są obowiązki wykonawcy. Podwykonawca pomimo sprzeciwu zamawiającego dalej realizuje umowę przy pomocy podwykonawcy, co do którego zgłoszono sprzeciw, a ponadto zawiera aneksy do tej umowy o podwykonawstwo.

Czy projekty zmian tej umowy musi przedkładać zamawiającemu, a następnie kopie zawartych aneksów?

Czy zamawiający ma prawo naliczać kary umowne za niezgłoszenie projektów zmian i aneksów do umowy o podwykonawstwo, co do której pierwotnie wniósł sprzeciw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?