Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w BZP, jeśli dokonuje modyfikacji kontraktu? - OpenLEX

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w BZP, jeśli dokonuje modyfikacji kontraktu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie w 2021 r. w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług sprzątania w budynku biurowym. Umowa z wykonawcą była podpisana 30.12.2021 r. z terminem świadczenia usługi do 31.12.2022 r. W listopadzie 2022 r. zamawiający ogłosił kolejne postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę sprzątania budynku biurowego na rok 2023. Po otwarciu i sprawdzeniu ofert zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z unieważnieniem postępowania, zamawiający podpisał aneks do umowy na jeden miesiąc tj. styczeń (zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p.) z dotychczasowym wykonawcą świadczącym usługę sprzątania w budynku. Zmiana umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia tj. "Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany umowy z wykonawcą (zgodnie z art. 455 p.z.p.) w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania umowy, w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej na wykonanie świadczenia usług sprzątania pomieszczeń w budynku". Przedłużenie umowy o jeden miesiąc tj. styczeń 2023 wiązało się również ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 2340 zł ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 r.

Czy w takim przypadku zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy (ogłoszenie o zmianie umowy zawiera dwie podstawy prawne art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 p.z.p.)?

Czy zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy z realizacji podstawowej umowy, czy po zrealizowaniu aneksu, czyli po 31.01.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX