Czy zamawiający ma obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu w trybie podstawowym jest możliwość postawienia np. szczegółowego warunku w zakresie doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia, a weryfikacja spełnienia warunku jest tylko na podstawie wstępnego oświadczenia, na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. bez złożenia podmiotowych środków dowodowych, uwzględniając przy tym sprawdzenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX