Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający ma obowiązek udostępnienia dokumentacji projektowej na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej na anonimowy (niepodpisany, jedyna informacja o pytającym to email nie będący nazwiskiem) wniosek?

Czy anonimowy podmiot może żądać na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej dokumentacji w wersji edytowalnej jednego z dokumentów: - wniosek o dofinansowanie (także na etapie składania wniosków), - dokumentacji SIWZ, - skanu umów z wykonawcami, faktur i protokołów odbioru etapów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację