Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wystąpiła w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie materiałów przetargowych w ramach zamówienia publicznego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy budynku użyteczności publicznej (SIWZ, umowa, protokoły odbioru). Wnioskodawca poprosił o przesłanie kserokopii ww. dokumentów. Skan pisma został wysłany jedynie za pośrednictwem poczty email.

Czy zamawiający na podstawie przedmiotowego maila ma obowiązek udostępnić ww. materiały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację