Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2012 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 130.000 euro. Dwa dni po otwarciu ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta. Ofertę tę jako złożoną po terminie zwrócono bez otwierania.

Czy rozstrzygając przetarg Zamawiający zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o wyborze oferty wykonawcy, którego oferta została zwrócona jako złożona po terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację