Czy Zamawiający ma obowiązek przesłać zawiadomienie o wyborze oferty do wykonawcy, którego oferta została zwrócona jako złożona po terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2012 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 130.000 euro. Dwa dni po otwarciu ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta. Ofertę tę jako złożoną po terminie zwrócono bez otwierania.

Czy rozstrzygając przetarg Zamawiający zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o wyborze oferty wykonawcy, którego oferta została zwrócona jako złożona po terminie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access