Czy zamawiający ma obowiązek przeprowadzić przetarg, jeżeli regulamin wewnętrzny spółki tego wymaga, a zamówienie nie... - OpenLEX

Czy zamawiający ma obowiązek przeprowadzić przetarg, jeżeli regulamin wewnętrzny spółki tego wymaga, a zamówienie nie przekracza 30.000 euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2012 r.

PYTANIE

Firma ma zawartą z dniem 1 stycznia 2012 r. umowę na czas nieokreślony na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Na wybór wykonawcy nie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, choć wymagały tego wewnętrzne regulacje Spółki (wartość zamówienia nie obliguje do zastosowania przepisów p.z.p.).

Czy koniecznym jest rozwiązanie umowy, rozpisanie postępowania przetargowego, przeprowadzenie go zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu Spółki i zawarcie nowej umowy?

Czy umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?