Czy zamawiający ma dowolność ustalania w postępowaniu w trybie podstawowym zakresu żądanych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w trybie podstawowym w wariancie pierwszym określił podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP oraz z art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP zamawiający będzie żądał odpisu z KRS lub CEIDG.

Czy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP można żądać oprócz oświadczenia z art. 125 PZP, dokumentu z rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 (oświadczenie o grupie kapitałowej)?

Czy można żądać tylko oświadczenia o grupie kapitałowej i oświadczenie z art. 125 PZP?

Czy jeżeli żąda się jakiegokolwiek dokumentu na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, to czy można żądać jednego oświadczenia o grupie kapitałowej, czy trzeba żądać wszystkich podmiotowych środków na potwierdzenie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access