Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający, który zgodnie z art. 186 ust. 2 p.z.p. uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przeciwko postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może kontynuować postępowanie o udzielenie zamówienia nie czekając na wydanie przez KIO postanowienia o umorzeniu postępowania?

Czy termin składania ofert może upłynąć przed wydaniem przez KIO postanowienia o umorzeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?