Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Puchacz Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości 500.000 zł (dowóz dzieci do szkół). Ustalono godzinę składania ofert na godzinę 10:00 - do momentu składania ofert złożono 2 oferty (zabezpieczone WADIUM - 6.000 zł). Termin otwarcia ofert - ustalono na godz. 11:00 o godz. 10:30 jeden z oferentów wycofał ofertę (nieotwartą) i poprosił o zwrot wadium. Czy możemy zwrócić wadium po rozstrzygnięciu przetargu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?