Czy zamawiający jest zobligowany zamieszczenia na stronie postępowania ,,Informacji z otwarcia ofert”, jeżeli w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p., nie wpłynęła żadna oferta.

Czy zamawiający w tym przypadku ma obowiązek publikacji,,Informacji z otwarcia ofert" na stronie prowadzonego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX