Czy zamawiający jest uprawniony do ponownego wezwania wykonawcy do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych przed upływem wyznaczonego terminu, jeżeli na pierwsze wezwanie wykonawca złożył niekompletne dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wezwanie z art. 126 ust. 1 PZP oraz z art. 128 ust. 1 PZP. Wykonawca został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z dyspozycją art. 126 ust. 1 PZP z wyznaczeniem terminu, nie krótszego niż 10 dni. W odpowiedzi złożył dokumenty niekompletne.

Czy zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 128 ust. 1 PZP i wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu sporządzonym w oparciu o art. 126 ust. 1 PZP?

Czy też z wezwaniem wykonawcy z art. 128 ust. 1 PZP zobowiązany jest czekać aż upłynie termin wyznaczony na złożenie podmiotowych środków dowodowych na mocy art. 126 ust. 1 PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX