Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W określonym dniu zostały złożone na dane zadanie trzy oferty. W dniu 3 lipca 2014 r. po uzupełnieniu dokumentów i oświadczeń przez wykonawcę, zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 7 lipca 2014 r. zamawiający otrzymał od innego wykonawcy (oferta ważna) pismo dot. niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności podjętej przez zamawiającego, w którym sugeruje, iż oferta Wykonawcy wybranego powinna zostać odrzucona. Zamawiający nie informuje o tym piśmie pozostałych wykonawców ponieważ podtrzymuje swoje stanowisko dot. wyboru oferty i taką odpowiedź otrzymuje wykonawca, który wniósł pismo dot. niezgodnej czynności. W międzyczasie wykonawca, który nie został wybrany przedkłada pisma "uzupełniające" - do pisma pierwszego z dnia 7 lipca 2014 r. Termin związania ofertą mija 15 lipca 2014 r.

Czy zamawiający jeżeli już raz odpowiedział na przedmiotowe pismo w terminach ustawowych, to czy ma obowiązek odpowiadania na następne, które są uzupełnieniem tego pierwszego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację