Czy zamawiający chcąc dokonać naprawy uszkodzonego przedmiotu zamówienia może skorzystać z zamówienia uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2013 r.

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na przebudowę drogi. Przewidziane były zamówienia uzupełniające. W wyniku powodzi część przebudowanej drogi została uszkodzona.

Czy dokonując naprawy drogi zamawiający może skorzystać z zamówień uzupełniających (wartość szacunkowa ok. 100.000 zł)?

Czy też należy ogłosić odrębne postępowanie przetargowe?

Kody CPV są identyczne jak przy zamówieniu podstawowym.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access