Czy zamawiającemu grożą jakieś konsekwencje w związku z nieprzekazaniem wykonawcom informacji o odrzuconych ofertach... - OpenLEX

Czy zamawiającemu grożą jakieś konsekwencje w związku z nieprzekazaniem wykonawcom informacji o odrzuconych ofertach zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze oferty najkorzystniej, w której wskazał przyznane punkty wykonawcom zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz oferty, które zostały odrzucone. Natomiast nie przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informacji o odrzuconych ofertach podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Czy zamawiającemu grożą jakieś konsekwencje w związku z nieprzekazaniem informacji wykonawcom o odrzuconych ofertach zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne?

Czy zamawiający powinien przekazać informację wykonawcom, którzy wzięli udział w postępowaniu, jeżeli minął już miesiąc od zakończenia postępowania?

Jeżeli zamawiający przekaże w/w informację wykonawcom po terminie (miesiąc od terminu wyboru oferty najkorzystniejszej), to czy grożą zamawiającemu jakieś konsekwencje w związku z nieprzekazaniem w terminie informacji o odrzuconych ofertach zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX