Czy zaliczyć do składu rodziny męża osobie, która pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania? - OpenLEX

Czy zaliczyć do składu rodziny męża osobie, która pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania w okresie 2018/2019. W lipcu 2019 r., wyszła za mąż za obywatela Kenii, który nie ma ani kart pracy, ani numeru PESEL. Wnioskodawczyni oświadcza, że mieszkają wspólnie, nie mają wspólnych dzieci.

Jak powinien postąpić organ, czy zaliczyć do składu rodziny obecnego męża?

Jakich dokumentów żądać w celu udokumentowania dochodów?

Jeżeli bazować tylko na oświadczeniach, to czy może je napisać wnioskodawczyni czy musi je napisać obecny mąż?

Czy w dalszym ciągu przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX