Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2006 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką zajmującą się administracja i zarządzaniem nieruchomościami. Mamy podpisane umowy o zarządzanie z wspólnotami mieszkaniowymi i gminą. W 2004 r. wspólnoty nie posiadały jeszcze NIP i REGON.

Umowy na dostawy do budynków (media do lokali i części wspólnych, koszty eksploatacji i konserwacji budynków) z dostawcami podpisała spółka w imieniu i na rzecz wspólnot i gminy. Spółka w swoich przychodach i kosztach wykazywała kwoty wynikające z zaliczek wpłacanych przez wspólnoty i gminę jak i kosztów z tym związanych. Z zaliczek i kosztów na media dostarczane do lokali rozliczaliśmy VAT należny i naliczony. Natomiast zaliczki i koszty związane z eksploatacja i konserwacją wykazywaliśmy w deklaracjach VAT jako obroty związane z zakupami i sprzedażą zwolnioną. Na koniec roku nadwyżki przychodów nad kosztami wykazaliśmy jako należności i zobowiązania wobec wspólnot i gminy.

Czy takie księgowanie było poprawne? Czy zaliczki wpłacane przez wspólnotę na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali i nieruchomości są obrotem w rozumieniu u.p.t.u.? Co z obsługą zasobów komunalnych? Czy spółka błędnie wykazywała w deklaracjach VAT kwoty z tym związane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?