Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją pokontrolną z 7.12.2018 r. urząd skarbowy określił wysokość zaliczek na podatek dochodowy za okresy styczeń - wrzesień 2018 r. W trakcie roku podatkowego podatnik nie dokonywał wpłat zaliczek. Zaliczki nie zostały nawet zapłacone po otrzymaniu decyzji pokontrolnej. Kwoty określonych przez urząd zaliczek zostały ściągnięte w całości z rachunku bankowego podatnika poprzez windykację komornicza w marcu 2019 r. W kwietniu 2019 r. podatnik złożył zeznanie podatkowe PIT-36, wykazując zaliczki należne, jednak po stronie zaliczek zapłaconych wykazał 0 zł, z uwagi na fakt, iż komornik dokonał zajęcia i ściągnięcia kwot należnych zaliczek po 21.01.2019 r. (w marcu). Urząd skarbowy nakazał podatnikowi skorygować zeznanie podatkowe PIT-36, wykazując zaliczki jako zapłacone, przyrównując sytuacje windykacji komorniczej kwot zaliczek do wpłat zaliczek w formie uproszczonej. W ocenie podatnika zeznanie jest sporządzone w sposób prawidłowy, ponieważ na 21.01.2019 r. kwoty zaliczek należnych nie były ani wpłacone ani komorniczo wyegzekwowane.

Czy w takiej sytuacji podatnik ma obowiązek sporządzenia korekty zeznania, według wskazań telefonicznych pracownika urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?