Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą, która od 1.09.2018 r. utraciła status zakładu pracy chronionej, ale w dalszym ciągu zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania na otwartym rynku. Kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych przekazujemy na ZFRON. Od początku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszym zakładzie wynosi co najmniej 40% dlatego też na ZFRON przekazywane jest 100% zaliczek od osób niepełnosprawnych.

Czy wypłacając odprawy emerytalne, rentowe lub pieniężne pracownikom zwolnionym w poprzednich miesiącach, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności kwoty zaliczek od tych odpraw również mamy prawo przekazać na ZFRON np. osoba zatrudniona do 31.08.2018 roku z niepełnosprawnością na stałe w miesiącu wrześniu 2018 r. dostarcza dokumenty do wypłaty odprawy emerytalnej/rentowej czy zaliczka na podatek od tej osoby powinna być odprowadzona na ZFRON czy do US? Wypłata odprawy nastąpiła razem z wypłatami wynagrodzenia innych pracowników. Wypłata wynagrodzeń w naszym zakładzie pracy odbywa się na 10 – następnego miesiąca. Co z zaliczkami osób, które zakończyły zatrudnienie i otrzymują wypłatę w miesiącu następnym oraz posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności? Czy zaliczkę podatku przekazujemy na ZFRON czy do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?