Czy zaliczkę od finansowanych przez pracodawcę wpłat na PPK należy przekazać na ZFRON?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca prowadzący zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzony ze zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń jest zobowiązany również do prowadzenia PPK.

Czy pracodawca może w kwocie zaliczek przekazywanych na ZFRON ująć zaliczkę podatku, która jest naliczona od przychodu z tytułu wpłaty na PPK pochodzącej od pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX