Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudnia kierowcę samochodu ciężarowego na podstawie umowy pracę, w wymiarze pełnego etatu. Wynagrodzenie ww. kierowcy wynosi 2320 zł i składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, 1600 zł brutto ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, 120 zł brutto ryczałtu za pracę w godzinach nocnych, 100 zł brutto zaliczki za dyżur, 500 zł brutto (wynagrodzenie za dyżur jest obliczane w wysokości połowy stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania).

Czy ww. zaliczka na dyżur może wliczać się do minimalnego wynagrodzenia za pracę (1600 zł + 500 zł = 2100 zł)?

Czy należy uzupełnić wynagrodzenie dodatkowo o 500 zł do minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację