Czy zaległości w opłacie eksploatacyjnej są nadal wymagalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ulegają przedawnieniu zaległości w opłacie eksploatacyjnej według przedstawionego stanu?

Osoba fizyczna posiada zaległości w opłacie eksploatacyjnej, których termin płatności przypadał na 1.02.2012 r., 1.08.2012 r. i 1.02.2013 r. W dniu 14.11.2017 r. organ podatkowy wystawił tytuły wykonawcze, na podstawie których naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął egzekucję i zajął wynagrodzenie za pracę. W konsekwencji podjętej czynności podatnik w dniu 1.12.2017 r. zgłosił zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji. Organ podatkowy ustosunkował się do zarzutów a podatnik złożył zażalenie. SKO utrzymało w mocy wydane przez organ podatkowy postanowienie a US odmówił uznania zarzutów. W dniu 17 maja 2018 r. US podjął postępowanie egzekucyjne zawieszone w dniu 7 grudnia 2017 roku. Następnie w dniu 23.12.2019 r. sąd ogłosił upadłość podatnika. Wierzytelności zostały zgłoszone sędziemu-komisarzowi. Postanowieniem z dnia 6 września 2021 r. sąd umorzył postępowanie upadłościowe, które stało się prawomocne dnia 15 grudnia 2021 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX