Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy otrzymał informację od Urzędu Skarbowego, że postępowanie egzekucyjnego zostało umorzone ze względu na ogłoszenie upadłości zobowiązanego. Zobowiązany jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Organ podatkowy nie zgłosił swoich wierzytelności do syndyka.

Czy w takim wypadku zaległość powinna być umorzona na podstawie art. 67d § 1 ust. 3 Ordynacji podatkowej? Jeśli tak, to w jak do powyższego ma się art. 67d § 4 O.p. nakładający pewne ograniczenia w umorzeniu. (Jak wykazać na decyzji, że umorzenie nie podlega pomocy publicznej lub podlega pomocy de minimis). Ponadto, jeśli Organ Podatkowy nie chce skorzystać z umorzenia na podstawie 67d § 1 ust. 3 O.p. to jedynym pozostałym wyjściem jest przedawnienie zobowiązania? Część zobowiązania uległa już przedawnieniu. Czy w stosunku do pozostałej części organ podatkowy powinien próbować dochodzić jej spłaty od zobowiązanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację