Czy zaległe dokumenty należy wpisać jedynie do karty ewidencji odpadów, czy należy je też wprowadzić jako karty przekazania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Ustawa ta dopuszcza równoległe prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Czy zaległe dokumenty należy wpisać jedynie do karty ewidencji odpadów, czy należy je też wprowadzić jako karty przekazania odpadów?

Jeśli należy wprowadzić jako karty przekazania odpadów i potem do karty ewidencji odpadów, to pojawia się problem z datą przekazania odpadów na KPO (nie można wprowadzić daty wstecznej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX