Czy załączona opłata za wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest właściwa? - OpenLEX

Czy załączona opłata za wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest właściwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzący działalność gospodarczą wystąpił z wnioskiem do zarządu zlewni o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1) wykonanie urządzeń wodnych (art. 389 pkt 6 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.) - wykonanie wylotu,

2) usługi wodne (art. 389 pkt 1 pr.wod.) - pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez wylot do rowu.

W art. 35 ust. 3 pr.wod. zostały opisane czynności/działania, jakie kwalifikują się do usług wodnych. Natomiast w art. 389 pr.wod. zostały wypunktowane rodzaje pozwoleń wodnoprawnych i zgodnie z zapisami tego artykułu zakład występuje o dwa rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, w związku z powyższym do wniosku dołączył 2 opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Czy załączona opłata za wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest właściwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX