Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy następuje wprowadzenie sprzętu do obrotu i obowiązek jego rejestracji?

Czy zakup za granicą podzespołów sprzętu (spełniających definicję sprzętu), baterii itp. służących do złożenia z nich nowego urządzenia należy uznać za wprowadzenie tych poszczególnych sprzętów i baterii do obrotu (zaklasyfikować je do odpowiednich grup, zarejestrować marki sprzętów, ująć w dodatkowej ewidencji itd.)?

Czy wprowadzenie następuje dopiero w momencie złożenia czyli wyprodukowania nowego urządzenia i dopiero to finalne urządzenie jako producent rejestrujemy pod własną marką i klasyfikujemy do odpowiedniej grupy sprzętu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?