Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo buduje nowy budynek administracyjno-socjalny, który nie jest jeszcze oddany do użytkowania. Zakupiono wyposażenie tego budynku tj. biurka, szafy, krzesła, regały, żaluzje, telefony itp. Poczynione zakupy firma nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów tylko ujęła je na koncie 081 jako zakup inwestycyjny.

Czy jest możliwe, aby zakupione meble wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako zestawy meblowe np. "zestaw meblowy dział księgowości", w którego skład wchodziłoby np. biurko, szafa, krzesło, stolik i amortyzować zgodnie z tabelą amortyzacji od momentu oddania budynku do użytkowania, a pozostałe wyposażenie jak telefony, żaluzje rozliczyć w czasie przez okres 5 lat?

Nadmieniam, iż koszt jednostkowy zakupionego wyposażenia nie przekracza 3500 zł.

Jeżeli nie jest to możliwe to czy istnieje jakaś inna metoda, aby nie obciążać kosztami zakupionego wyposażenia jednego roku obrotowego, gdyż poważnie zniekształciłoby to wynik finansowy naszej firmy, co z kolei nie byłoby dla nas zbyt korzystne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?